O nás

Zhruba před dvěma lety se na mne, jakožto na advokáta obrátil jeden blízký kamarád, jehož rodiče investovali přes jakéhosi zprostředkovatele do korporátních dluhopisů jedné poměrně mladé české společnosti. Několik měsíců před plánovanou výplatou jmenovité hodnoty zpět firma přestala komunikovat a v den splatnosti dluhopisů přestaly fungovat i jejich webové stránky.

Ač nejsem ekonom, tak i na základě prvotních indicií bylo zřejmé, že společnost, která byla založena zhruba rok před upsání emise se základním kapitálem 200.000 Kč, své závazky (s ohledem na nastalou situaci) už pravděpodobně splnit nehodlá. Přes veškeré vynaložené úsilí jsme investované prostředky již nedokázali vymoci zpět.

Po dobu našeho šetření jsme přicházeli stále častěji do osobního kontaktu s celou řadou klientů s velmi podobnou zkušeností, kde se až nápadně v mnoha banálních faktorech tento model shodoval.

Na počátku byl vždy „rádoby“ zajímavý ekonomický záměr a především lákavá (pro někoho téměř neodolatelná) úroková sazba výnosu. Klient s vidinou vysokého výnosu a pod tíhou argumentů obchodníka (který obchod zprostředkovával) jako by ztrácel obezřetnost a naivně předpokládá, že část zodpovědnosti alespoň morálně převádí na zprostředkovatele.

Následně se ukazuje, že tato domněnka byla naprosto lichá. Zprostředkovatel pouze odvedl svoji práci, za kterou inkasoval slušnou provizi.

Po dlouhých debatách jsme se s přáteli odhodlali k vytvoření těchto webových stránek, jejichž cílem není odrazovat investory od dluhopisů jako takových, ale především osvěta a upozornění na rizikové faktory, které by hned na počátku měli spustit alarm při neúměrně zvýšeném riziku. Je třeba preventivně upozorňovat na společnosti a tím i na konkrétní osoby, které se mnohdy v obdobných společnostech prolínají.

Velmi důrazně si dovolujeme upozornit na to, že neprodáváme a ani v budoucnu nebudeme prodávat (nebo jakkoli zprostředkovávat) prodej jakýchkoli dluhopisů či jiných finančních nástrojů. Stejně tak od nás nikdy neuslyšíte konkrétní doporučení  ke koupi dluhopisů té či oné společnosti. Nejsme obchodníci s cennými papíry a ani v budoucnu se jimi nehodláme stát. Můžeme Vás pouze u konkrétní společnosti upozornit na určité faktory rizikovosti. Naším cílem je alespoň přispět k tomu, aby se oddělilo zrno od plev a lidé měli možnost nakupovat dluhopisy s větší erudicí a to od společností, které (sice pravděpodobně s o něco nižší úrokovou sazbou) představují ale pro investory řádově několikanásobně nižší riziko.

Investovat je třeba rozumem né srdcem. V obchodě nejsou emoce tím správným rádcem. 

Mgr. Filip Bergl

advokát

Solidarita v tísni s.r.o.