Rating společnosti

Tento námi vytvořený rating společnosti je pouze naším subjektivním hodnocením a to samozřejmě pouze na základě omezených informací, které o dané společnosti sami vyplníte. V hrubých rysech Vám však může napomoci k vlastnímu a analytickému úsudku. V žádném případě nelze toto hodnocení považovat za jakékoli doporučení.

Otázka Odpovědi Bodů
Datum založení společnosti
0
Základní kapitál společnosti
0
Věk společníků
0
Působil někdo ze společníků či jednatelů v jiné společnosti, která skončila v insolvenčním řízení ANO/NE
0
Navštívil jste společnost emitenta osobně?
0
Jak dlouho působí klíčové osoby společnosti v oboru, pro který emitují dluhopisy?
0
Je společnost vedena jako nespolehlivý plátce DPH?
0
Působil někdo ze společníků či jednatelů ve společnosti, která byla (je) vedena jako nespolehlivý plátce DPH?
0
Bylo někdy proti někomu ze společníků či jednatelů (jakožto soukromé osobě) vedeno insolvenční řízení?
0
Je společnost ochotna poskytnout Vám ekonomické výsledky hospodaření?
0
Je obrat společnosti za poslední kalendářní rok vyšší než předpokládaná celková jmenovitá hodnota dluhopisů?
0